Chuyên gia tư vấn

Chuyên gia: Ths.Bs Lê Thị Hải
Nguyên GĐ TTDD Viện DD Quốc Gia

Chuyên gia: Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Văn Lực
Bác sĩ Đa Khoa tại BV Hà Thành

Chuyên gia: Ds Lê Phương
Dược sĩ Đại Học